Principală » 2016 » Martie » 12 » COMUNICAT DE PRESA
15.21.15
COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT  DE  PRESĂ

Mişu SLĂTCULESCU

                În calitate de viitor candidat independent la funcţia de Primar al municipiului Caracal din judeţul Olt, vă fac cunoscut faptul că: am făcut plângere de atacare directă în regim de urgenţă, în conformitate cu prevederile articolului nr. 146 punctul a) şi d) din Constituţiei României şi a Legii nr. 47 / 1992, de către Instituţia Avocatului Poporului, la Curtea Constituţională, de a lua la cunoştinţă şi de a declara neconstituţionalitatea prevederilor articolului 50 aliniatele (1) şi (2) din Legea 115 / 2015  pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 349 din 20 mai 2015, prin adăugările aduse la aliniatul (1) ... dar nu mai putin de 100 in cazul comunelor, de 500 in cazul localitatilor urbane de rangul II si III si de 1.000 in cazul judetelor, municipiului Bucuresti, sectoarelor municipiului Bucuresti si localitatilor urbane de rangul I; şi la aliniatul (2) ... dar nu mai putin de 100 in cazul comunelor, de 500 in cazul oraselor si de 1.000 in cazul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si in cazul municipiului Bucuresti;

             Prin această plângere, invederez Curtea Constituţională a României să ia cunoştinţă de acest fapt şi să declare neconstituţionalitatea prevederilor articolului 50 aliniatele (1) şi (2) din Legea 115 / 2015  pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 349 din 20 mai 2015, prin adăugările aduse la aliniatul (1) ... dar nu mai putin de 100 in cazul comunelor, de 500 in cazul localitatilor urbane de rangul II si III si de 1.000 in cazul judetelor, municipiului Bucuresti, sectoarelor municipiului Bucuresti si localitatilor urbane de rangul I; şi la aliniatul (2) ... dar nu mai putin de 100 in cazul comunelor, de 500 in cazul oraselor si de 1.000 in cazul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si in cazul municipiului Bucuresti; în vederea eliminării acestora şi punerea în legalitate în regim de urgenţă de către Guvernul României, prin rămânerea ca listele de susţinători a acestora să se facă doar conform principiului de 1% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candidează. În felul acesta să se reda dreptul constituţional de a candida independent pentru o funcţie administrativă la alegerile locale din 5 iunie 2016, ca singura formă obiectivă nepartinică, nediscriminatorie şi constituţională.

              Va menţionez faptul că m-am decis, in cele din urmă, să candidez independent pentru funcţia de Primar al municipiului Caracal din judeţul Olt sau consilier local independent în Consiliul Loacal al municipiului Caracal.

         Analizând Legea nr. 115 / 2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 349 din 20 mai 2015, am constatat că îmi sunt încălcate drepturile mele constituţionale prin prevederile articolului 50 aliniatele (1) şi (2). Sunt victima unei mari discriminări, încălcându-mi-se dreptul de a candida şi de a fi ales.

              Mai precis, conform prevederilor articolului 16 din Constituţia României, care prevede:

(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.

şi conform articolului 37 din Constituţia Rpmâniei care prevede:

(1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3) , dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3) .

(2) Candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor sau în organele administraţiei publice locale, vârsta de cel puţin 33 de ani pentru a fi aleşi în Senat şi vârsta de cel puţin 35 de ani pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte al României.

Aceste drepturi îmi sunt încălcate în mod abuziv de prevederile articolului 50 aliniatele (1) şi (2) din Legea 115 / 2015 (mai sus menţionată) care prevăd:

(1) Candidatii independenti pentru functia de consilier trebuie sa fie sustinuti de minimum 1% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 100 in cazul comunelor, de 500 in cazul localitatilor urbane de rangul II si III si de 1.000 in cazul judetelor, municipiului Bucuresti, sectoarelor municipiului Bucuresti si localitatilor urbane de rangul I;

(2) Pentru functia de primar, candidatii independenti trebuie sa prezinte o lista de sustinatori, care trebuie sa cuprinda minimum 1% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 100 in cazul comunelor, de 500 in cazul oraselor si de 1.000 in cazul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si in cazul municipiului Bucuresti;

               Cu alte cuvinte, în calitate de CANDIDAT  INDEPENDENT pentru funcţia de primar al municipiului Caracal, eu sunt obligat să strâng pe lista de susţinători cel puţin 1000 de semnături de la cetăţenii cu reşedinţa în municipiul Caracal.

              Conform numărului total de alegători din ultimele date publicate (03. 06. 2015) de Autoritatea Electorală Permanentă privitor la Alegătorii înscrişi în listele electorale  permanente:

1. pentru municipiul Caracal din Judeţul Olt sunt 29 836 de alegători. La această listă se mai adugă lista complementară (lista celor care s-au stabilit în ultima perioadă în municipiul Caracal (adică după 03. 06. 2015) care nu poate să fie mai mare de 1000 de alegători, în final totalul de alegători nu poate depăşi 32 000 de alegători în municipiul Caracal din judeţul Olt. Conform principiului de 1% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candideaza, lista de susţinători ar trebui să fie de maxim 320 de alegători, dar conform faptului că în articolul 50 alin (1) şi (2) din  Legea 115 / 2015, care face obiectul plângerii, mă obligă să strâng 1000 de semnătuiri pe acaeastă listă („ ... dar nu mai puţin de 1000 în cazul municipiilor ...”), adică de 3 trei ori mai mult, adică, de fapt şi de drept 3% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candidez.

2. Pentru un candidat independent în Municipiul Bucureşti oricare sector conform aceaşi listei făcute de Autoritatea Electorală Permanentă populaţia electorală nu este mai mică de 207 502 alegători la sectorul 1 şi nu depăşeşte cu mult 402 672 alegători la sectorul 3, pentru celelalte sectoare: 319 644 alegători la sectorul 2 Bucureşti, 274 339 alegători la sectorul 4 Bucureşti, 248 903 alegători la sectorul 5 Bucureşti, 332 280 alegători la sectorul 6 Bucureşti. Conform acestor date la sectoarele: 1,5 şi 4 din Bucureşti un candidat indepenedent pe listele de susţinători trebuie să aibă cu puţin peste 2000 de semnături (adică 1%), la sectorul 3 Bucureşti candidatul indepenedent trebuie să aibă o listă de sustinători cu puţin peste 4000 de susţinători (adică 1%) iar la sectorul 6 Bucureşti un candidat independent trebuie să aibă cu puţin peste 3000 de semnături (adică 1%).

Cu alte cuvinte, la o populaţie de 10 ori mai mică cum are municipiul Caracal din judeţul Olt raportat la sectoarele 1, 2, 4, 5, şi 6 ale municipiului Bucureşti, eu sunt obligat în calitatea de candidat indepement pentru funcţia de Primar să am pe lista de susţinători echivalentul la  jumătate din lista unui candidat independent la sectoarele 1, 2,  4, 5 şi 6 din Bucureşti. Consider acest fapt o adevărată discriminare şi o încălcare abuzivă a drepturilor mele garantate de Constituţia României.

              Unde este egalitatea în faţa legii ?

             Vă fac cunoscute toate acestea intrucât, în România poţi să-ţi aperi drepturile legale şi constituţionale doar cu sprijinul mass-media.

           Vă rog să preluaţi această plângere pentru a fi urmărit îndeaproape modul si timpul de solutionare. Intrucat in această situaţie sunt toţi candidaţii independenţi la funcţii administrative din toate municipiile mici din ţară.

           Vă anexez la acest e-mail, lista cu numărului total de alegători, din ultimele date publicate (03. 06. 2015) de Autoritatea Electorală Permanentă privitor la Alegătorii înscrişi în listele electorale  permanente. Lista pe care o puteţi accesa direct de pe website-ul: http://www.roaep.ro/prezentare/alegatori-inscrisi-in-listele-electorale-permanente/

        Cu speranţa primirii sprijinului  dumneavoastră, în vederea soluţionării în timp util a acestui drept constituţional, vă mulţumesc !

        Cu deosebit respect şi consideraţie pentru ceea ce faceţi pentru asigurarea desfasurariii alegerilor locale in mod CURAT SI democratic, pentru dvs.

Mişu Slătculescu

 

Vizualizări: 351 | Adăugat de: mishu_slatculescu | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]