Principală » 2014 » Iunie » 4 » Dreptul de libera practica al cadrelor didactice din Romania
12.05.51
Dreptul de libera practica al cadrelor didactice din Romania

O cauza nobila pentru o profesie nobila !

          Inca de la bun inceput, va spun ca aceasta imagine de ansamblu privind reforma invatamantului este una posibila si realizabila in timp. In primul rand este nevoie sa se elaboreze metodologiile corespunzatoare societatii romanesti, printr-o abordare treptata, printr-o strategie de reforma proiectata pe termen lung, mediu si termen scurt. Important este cine va face aceasta strategie si o pune in aplicare ..., noi cadrele didactice sau politicul ?

            În cei 25 de ani de la revoluţie, am asistat la caderea continuă a sistemului de învatamant dar şi a celorlalte sisteme, pentru care se fac vinovate toate guvernele cu toată clasa politică din România. Fiecare partid a asigurat facilităţi prin legi, ordonante, hotarâri ale miniştrilor doar grupurilor de interes care i-au ajutat sa se instaleze, facilităţi care au condus la dezastrul de astăzi din sistemul de învăţământ, sub masca aşa zisa intenţie de „reformă”. Astfel, s-au conturat, personalităţi politice care au avut un aport asidu în acest proces de distrugere, personalităţi politice cărora li s-au impus acte devastatoare sub mecanismul de „disciplină politică a partidului” si personalităţi politice oarecum vizionare, folosite în actul electoral de partide, dar care, au fost eliminaţi la timpul potrivit, tot datorită mecanismului de „disciplină politică a partidelor”

            În primul rând, vreau să spun că profesia de cadru didactic este, o profesie liberala, precum cea de medic, de avocat, de psiholog, de notar etc. Această profesie este suportul cristalizator pentru toate celelalte meserii si profesii.

            Haideţi să reflectăm puţin şi să încercăm să ne imaginăm un sistem educaţional astfel: aşa numitul „definitivat în învăţământ” să poarte denumirea de „drept de liberă practica în învăţământ”. Ce ar însemna acest lucru? Crearea Colegiului Cadrelor Dicatice din România (CCDR) cu registrul unic al cadrelor didactice, care are un rol foarte mare si anume:

- asigura  eliberarea certificatului de liberă practică cu codul unic pentru fiecare cadru didactic care îl responsabilizează pe acesta pentru toate actele şi serviciile pe care le aduce beneficiarilor dar responsabilizează în aceeasi masura şi pe beneficiarul serviciilor - aceasta responsabilizare se face prin incheierea de contracte pentru serviciile educationale; 

- asigura modul (normele metodologice) de formare a specialistilor in educatie (a cadrelor didactice);

- metodologiile de dezvoltare profesionala si formare continua a cadrelor didactice;

- asigura toate metodologiile de evaluare, indrumare si control;

- asigura normele metodologice de organizare  si  desfasurare a serviciilor educationale;

- asigura normele metodologice de elaborare si de acreditare a cursurilor, manualelor, culegerilor scolare,

-  asigura  normele si metodologiile  de organizare si acreditare a seminariilor, simpozioane si  congrese pe specialitati;

- asigura normele metodologice de organizare si desfasurare a serviciilor educationale elaborind un catalog al acestor servicii, pe categorii si specialitati.

- asigura normele deontologice ale acestei profesii.

- asigura normele metodologice de infijtare a unitatilor educationale de tip privat / mixt (public-privat), de tip asociat sau independent.

- asigura normele metodologice de organizare si de buna desfasuarea a serviciilor educationale din sistemul public.

- asigura corelarea serviciilor educationale din structura invatamantului Romanesc cu structurile educationale din statele Uniunii Europene si cu toate statele partenere ale Romaniei din afara Uniunii Europene (adica corelarea acestor structuri la nivel international);

- participa si sprijina corelarea tuturor profesiilor si meseriilor la nivel European si International intrucat acestea apar si se formeaza prin structura educationala.

Principii noi aduse prin aceasta reforma educationala :

1. Controlul pozitiv al  întregii  activitati a cadrului didactic, un control pozitiv mult mai eficient si mai calitativ, adică  prin creşterea responsabilităţii pentru propriile  activitati si servicii educationale.

           Toate documentele şcolare poartă nu numai semnătura scriptică, ci şi codul şi statutul de liberă practică cu gradul pe care îl are cadrul didactic, ceea ce conferă o creştere a responsabilităţii.

           Profesorul poate elibera documente şcolare (foi matricole, programe şcolare, planificări educaţionale, cursuri acreditate etc.) pentru toate activităţile pe care le desfasoara in sistem privat, mixt (public-privat), independent sau in forma asociata. Meditaţia de exemplu putandu-se redenumi ca „aprofundare de materie”, „pregatire recuperatorie”, „mentinere si/sau aprofundare a abilitatilor si deprinderilor educationale de specialitate (deprinderi practice, deprinderi cognitive)” etc.,  profesorul eliberând foaie matricolă cu programă şi bibliografie, cu credite pe suport care ajută copilul în aprofundarea anumitor materii cerute şi bine punctate la înscrierea în anumite colegii, licee, facultăţi din tara si strainatate, suplimentar la creditele asigurate prin structurile educationle publice la care este inscris si participa copilul etc.

            Din punct de vedere financiar, se înregistrează cu uşurinţă prin contabilitate in partida simpla, în care fiecare cadru didactic îşi înregistrează activitatea suplimentară individuală. În cazul în care se asociază două sau mai multe cadre didactice acestia se asociaza sub forma de organizare financiară a asocierilor profesionale.

            Statisticile lunare emise de cadrul didactic privitor la toate serviciile efectuate independent si / sau asociat  pot să confere Colegiului Cadrelor Didactice realitatea privind situaţiile şi nevoile educaţionale suplimentare a tinerelor generatii. Aceste statistici sunt foarte importante la nivelul fiecarui colegiu profesional (medici, psihologi, notari etc.) datorită acestora colegiile organizează si acreditează cursuri, seminarii, conferinţe şi congrese profesionale venind în sprijinul specialiştilor pe care îi coordonează şi îi sprijină în evoluţia profesională.

2. Liberalizarea profesiei de cadru didactic asigură calitatea actului educaţional prin obligaţia profesorului de a preda cursuri cu o anumită acreditare (număr de credite) elaborate sub parametrii calitativi.

            Profesorul sau un grup de profesori fie îşi acreditează propriul curs pe o structură pornită din planul cadru şi îmbunătăţită pe specificul şcolii, fie preia spre predare cursul acreditat al altui profesor sau un grup de profesori, urmând ca autorul / autorii să beneficieze de toate drepturile de autor, dar si de formarea cadrelor didactice care vor preda cursul / manualul. Formarea se poate efectua chiar si pe o structura piramidala, autorii formeaza formatori, iar formatorii formeaza cadrele didactice care vor preda cursul / manualul.

             Elaborarea unui curs / manual se face modular, fiecare modul  reprezintă un nivel de învăţământ (modulul 1- nivelul incepator, modulul 2 - nivelul mediu începător, modulul 3 – nivel mediu şi modulul 4 – nivel avansat, acestea corespunzând celor 4 nivele de învăţământ de pe un ciclu: gimnaziu - clasa av-a, a V-a, a VII-a si AVIII-a, liceu - clasa aIX-a, aX-a, aXI-a, aXII-a ). Cursul trebuie să corespundă cel puţin minimului dat de  programa şcolară elaborată şi recomandată de Colegiul Cadrelor Didactice dar apropbată de Minister şi având minimum de credite stabilit prin acest document. Creditele sunt distribuite pe patru componente ale actului educaţional şi anume: predare - un anumit procent din totalul de credite (sa zicem 55% din credite), evaluare continuă (15% din credite) - un alt procent, evaluare finală  la sfârşit de modul (15% din credite), un alt procent pentru activitatea complementară actului educaţional (referate, recenzii, proiecte educaţionale, voluntariat etc.- 15% din credite), în total ele însumând totalul de credite al modulului.

              Cursurile / manualele pot fi îmbunătăţite mărind numărul de credite pe care le oferă, ca de altfel, un modul poate fi combinat cu alte domenii mai mult sau mai puţin înrudite pe anumite teme (teme cross curriculare), dar cursul / manualul aşa conceput traversează două sau mai multe domenii sau specialităţi oferind elevilor o imagine mult mai completă asupra unor fenomene naturale, principii ştiinţifice s.a.m.d, crescând gradul de înţelegere şi implicit procesul de învăţare.

                 Un pachet de curs sau manual acreditat cuprinde: suportul de curs (manualul) destinat elevului (cursantului) care are in compunere inclusa si o culegere cu probleme de evaluare pentru fiecare nivel; suportul de curs (manualul) destinat cadrului didactic care va preda cursul, acesta are pentru fiecare tema incluse metode, tehnici si instrumente recomandate pentru predarea cursului cat si un capitol culegere de probleme si teme de evaluare finala si evaluare complementara (eseuri, recenzii, referate etc.), plan cadru si programa,

               Prin acest proces (de elaborare şi acreditare a cursurilor /  manualelor) se dă posibilitatea cadrului didactic să-şi valorifice nu numai cunoştinţele, ci şi priceperile imaginative şi inovative. Acest procedeu face posibila creşterea iniţiativei cadrelor didactice în elaborarea de materiale educaţionale foarte utile ce pot deveni în timp stâlpii de susţinere ai anumitor servicii educaţionale.

3. Recunoaşterea valorii cadrului didactic şi rotunjirea salarială pe valoarea serviciilor fiecaruia.

             O problemă mare  cu care se confruntă învăţământul este diferenţierea salarială şi implicit valoarea profesională a cadrului didactic, care în momentul de faţă este judecată pe baza unor criterii care nu au logică şi nu au sens. Acreditarea cursului avantajează profesorii care le acreditează, prin această acţiune se poate măsura capacitatea şi valoarea cadrului didactic, dându-i posibilutatea acestuia să-şi negocieze salariul de profesor cu managerul unităţii de învăţământ (indiferent de vechimea pe care o are în această meserie), îşi poate rotunji venitul legal prin activitatea de meditaţie („aprofundare de materie”), pe baza cursului acreditat (poate fi acelaşi curs pe care îl predă la şcoală sau poate fi un alt curs special elaborat şi acreditat pentru o anumită categorie de tineri care doresc specializări pe direcţii bine precizate), îşi poate rotunji venitul prin dreptul de autor, servicii de formare a cadrelor didactice care vor preda cursul etc.

                Un profesor poate preda la mai multe şcoli acelaşi curs chiar dacă acel curs nu este un curs de amploare derulat pe tot parcursul anului şcolar, el putând preda cursul lui doar într-un semestru, iar în semestrul următor  predând acelaşi curs la o altă şcoală.

           Un cadru didactic fie individual sau asociat cu alte cadre didactice pot să asigure fixarea cunoştiinţelor (consolidarea). Aşa cum ştim in actul de predare se asigură informarea şi formarea abilităţilor, competenţelor, vocabularul etc. Prin programul de teme de acasă sau de vacanţă, lucru individual al elevilor se asigură fixarea cunoştiinţelor (procesul de consolidare).  Familia nu poate asigura această fixare, de multe ori, părinţii sunt depăşiţi, de problemele cotidiene, de problemele educaţionale şi alte probleme profesionale, alţii sunt plecaţi în străinătate la  munca etc. Ca urmare a acestui fapt, cadrele didactice pot să asigure contra cost aceste servicii de fixare a cunoştiinţelor prin programe de tip after school etc, formând grupe de elevi pe nivele de vârstă şi pregătire. Daca in prezent o sedita de meditatie de 2 ore in medie este de 35 lei, prin intermediul lucrului pe grupe de 10-15 elevi, se poate asigura cinci zile / saptamana, a cate doua ore fiecare / sedinta (adica 10 ore / saptamana), la nivelul unei luni putandu-se asigura 40 de ore de lucru suplimentar iar remuneratia sa fie doar de 150 lei / luna. Parintii in felul acesta pot sa-si ajute proprii copii in fixarea cunostiintelor, aprofundarea materiilor sau recuperarea materiilor. Daca un cadru didactic are suplimentar in lucru doua grupe (o grupa pentru clasa aV-a, o grupa pentru clasa aVI-a ), deja isi poate rotunjii venitul si platind taxele aferente, serviciilor pe care le ofera, catre stat (impozit, pensie privat, asigurari de sanatate etc.), si sa-si asigure exitenta lui si familiei lui. In felul acesta parintii isi pot permite cu adevarat sa-si sprijine copiii la mai multe materii. In momentul de fata majoritatea parintilor cauta sa-si sprijine copiii prin sistemul de meditatie doar la materiile de examen (capacitate, bacalaureat, admitre la facultate).

                     Cu totii stim ca in procesul de formare, toate materiile asa cum ele sunt elaborate sunt foarte importante. Procesul instructiv-educativ este un proces complex care pentru a putea sa formeze deprinderile cognitive, atat cele primare cat si cele superioare si in special cele complexe este nevoie de o gama foarte variata de informatii. Flexibilitatea gandirii este cea mai mare proprietate cognitiva si cea mai importanta in procesul de formare si de adaptare profesionala, aceasta nu se poate realiza decat in baza etapelor de dezvoltare a copilului prin sustinerea formativa a multitudinilor de domenii abordate in proceul instructiv-educativ. 

               Structurile cognitive, sunt formate din: informatii (diversificate - din foarte multe domenii), operatii cognitive (de la cele mai simple la cele mai complexe), principii, legi, deprinderi (de la cele mai simple la cele mai complexe) etc. generate in procesul cunoasterii (prin invatare, experiente proprii de viata), aparand ca un lant ce creaza pasul cu care se fac activitatile cognitive (creativitatea, rezolvarea de probleme etc.). Un adult cu o experienta bogata, cunostiinte bune, deprinderi cognitive puternice are structuri cognitive mari, pasul cu care se implica in activitatile cognitive este foarte mare, mergand intr-un ritm foarte rapid. Flexibilitatea gandirii acestuia este mare, fiind asigurata de aceste structuri cognitive. Perioada in care copilului ii se pot forma aceste structuri cognitive incepe la pubertate si se finalizeaza la prima tinerete (adica undeva intre 11 ani - 26 ani). Aceaste structuri cognitive sunt asigurate din punct de vedere biofiziologic de bombardamentul hormonal care apare in pubertate se prelungeste in adolescenta si se maturizeaza in prima tinerete. Acest bombardament hormonal conduce la formarea structurilor complexe ale sistemului nervos central si vegetativ, conducand la crearea celor mai complexe retele neuronale (scoarta cerebrala devenind din ce ince mai groasa, mai bogata in retele neuronale). Daca in aceasta perioada copilul nu este indrumat la lucrul individual pe mai multe domenii ale cunosterii, la un proces de cunoastere avansat prin corelarea cu actele creativitatii, structurile cognitive se formeaza superficial, in timp acumuland o serie larga de goluri, care in general sunt umplute spre maturizare (intre 17-22 ani) cu informatii irationale venite din sistemele informationale necontrolate (anturaje, internet, massmedia). Parintii trebuie sa cunoasca acest mecanism, intrucat scandalul manualelor, a programelor scolare si a programului de lucru foarte incarcat al elevilor este generat de mecanismul manipulator -  in general al presei de scandal (presa comerciala), nu este sustinut un astfel de scandal de catre specialisti. Sunt uimit ca nu au aparut pe posturile centrale acei fiziologi, psihofiziologi, biologi, biochimisti, psihologi educationali care sa explice acest mecanism.

4. Apariţia şcolilor cu specific regional, zonal.

                Pentru elaborarea cursurilor şi acreditarea acestora, profesorul este obligat să încheie o serie largă de parteneriate cu diferite instituţii guvernamentale, sau nonguvernamentale, administrative sau de servicii şi întreprinzători. Cursurile au şi componente practice, au şi elemente complementare necesare asimilării informaţiei de către elev, cursurile nu sunt doar o înlănţuire de informaţii, ca de altfel, ele trebuie să fie atractive, uşor de asimilat de o anumită categorie de elevi. Parteneriatele mai sus menţionate fac materia predată de profesor să devină mult mai atractivă pentru copil, prin aceste parteneriate materia va fi distribuită secvenţial pe bază de proiecte şi legată la final într-o construcţie de ansamblu. Prin predarea modulară, fiecare modul reprezenta de fapt un mic proiect la clasă în parteneriat cu diverşi actori sociali din zonă, regiune, etc. Consiliile locale vor putea ghida unităţile de învăţământ alături de reprezentanţii IMM-urilor (Întreprinderi Mici şi Mijloci).

                 Implicarea directă a Consiliilor Locale în viaţa educaţională nu înseamnă altceva decât a sprijini copiii dintr-o comunitate acolo unde comunitatea doreşte să-i cuprindă pe aceşti tineri. Cadrele didactice prin dreptul de liberă practică pot sta la baza marilor schimbări pe plan local, prin educaţia generaţiilor către cele mai mari schimbări locale, judeţene şi regionale.

5. Creşterea posibilităţii de dezvoltare a serviciilor de orientare şcolară şi profesională a tinerilor mult mai eficiente şi obiective -  orientare scolara timpurie.

                Prin sistemul de liberă practică şi dezvoltarea de cursuri acreditate a profesorilor, cât şi prin sistemul de aprofundare de materii (meditaţia), tinerii pot beneficia de o orientare şcolară obiectivă. Tinerii pot beneficia pe bază de cursuri acreditate prin sistemul de aprofundare de materie şi la alte domenii  pe care nu le parcurge prin şcoala în care este înscris, dar foarte importante în deschiderea unei palete mai largi de domenii de urmat. 

6. Libera practică obligă cadrul didactic la autoafirmare, autoperfecţionare, la perfecţionare susţinută şi continuă, la cunoaşterea şi acceptarea valorii.

                   Ca oricare meserie şi cea de profesor este o meserie care necesită perfecţionarea continuă şi o autoevaluare obiectivă. Acreditarea cursurilor se va face pe o perioada determinată între minim 6 luni şi maxim 4 -5 ani. In sistemul actual de invatamant exista un numar mare de cadre didactice care nu se mai implica si nu mai urmaresc o dezvoltare a acestei cariere. Motivele sunt multiple. Atunci cand te implici in aceasta cariera, investesti in ea, apoi esti eliminat din structura, nu ca nu esti competent ci doar pentru ca politicul a restrans normele didactice facand economie prin cresterea numarului de elevi la clasa, diminuarea numarului de ore de predare a diferitelor materii etc., este normal ca superficialitatea profesionala in actul didactic sa creasca, ca de altfel motivatia de autodezvoltare profesionala in randul cadrelor didactice sa scada.  Prin liberalizare multe cadre didactice din aceasta categorie vor fi impinsi spre autodezvolatre si crestrea implicarii in actul educational prin cei care au aceasta atitudine profesionala. In moementul in care acestia vor vedea beneficiile de care dispune aceasta noua strucrura, motivatia de autodezvoltare va devenii o motivatie prioritara. Vor ramane foarte putine cadre didactice care prin propria atitudine si superficialitate profesionala se vor autoelimina. Ceea ce vorbea politicul privitor la trierea angajatilor pe baza de competenta din serviciile bugetare. Aceasta este o forma naturala de triere a  sistemului educational.

                  As vrea sa va ganditi la multele cadre didactice care au fost eliminate din sistemul educational prin restrangerea activitatii (incepand din anul 1999 si pina in zilele noastre - federatiile sindicale au o statistica a acestor restrangeri de activitate), cadre didactice care au investit in aceasta cariera (unele cu gradul didactic I, altele cu gradul didactic II sau definitivat) ce s-a intamplat cu acestea? Federatiile sindicale nu au un raspuns. Pe acestia nu au putut sa-i ajute. Prin liberalizare, cadrul didactic care nu isi gaseste loc in sistemul public, poate intra in sistemul privat sau poate initia el asociatii profesionale sau sa lucreze individual cu doua sau trei grupe de lucru, asa cum am mentionat mai sus putandu-si asigura existenta lui si a familiei.

7. Scădrea analfabetismului real prin: evaluarea elevilor – evaluarea anuală .

                    Evaluarea anuala este o evaluare combinată, de fapt, este o evaluare normală cu calificative sau note, care se transforma in credite. Anual fiecare elev beneficiază de evaluarea pe fiecare specialitate de baza a profilului programului educational, în baza unei testări, care are rolul de a stabili gradul de parcurgere a meteriei. În urma acestei evaluări sunt atribuite creditele în conformitate cu metodologia. Este posibil ca un copil să fie nevoit să parcurgă încă o dată o anumită materie sau mai multe materii, pe parcursul următorului an şcolar, acest lucru nu înseamnă corigenţă sau repetenţie.

                  Dacă, copilul a lipsit la prea multe ore de curs, în acest caz, nu poate participa la evaluarea finală pe specialitate, elevul este obligat sa parcurga programele suplimentare, în cadrul,"şcolii de vară,, , "şcoală de weekend" etc., întrucât creditele desemnate actului de predare nu se pot atribui. Dacă la evaluarea finală la materia respectivă calificativul  este foarte scăzut pentru a putea fi considerată ca materie parcursă, este nevoie participarea la un program de recuperare a materiei apoi reevaluare. În actualul sistem, nu contează cum parcurge copilul o materie, dacă şi-a însuşit sau nu elementele esenţiale ale respectivei materi sau nu, important este să aiba media de trecere, cu o indulgenţă cât se poate de mare. Aşa ajungem să avem tineri de clasa a VIII-a sau chiar elevi de liceu care nu ştiu să scrie si să citească. Drepturile copiilor, ale elevilor sunt, de fapt, încălcate prin indulgenţă, nepăsare sau manipulare negativă a actualului sistem educaţional. Aceste fenomen este cel sustinut de politic, chipurile pentru "economie" prin normarea didactica si inflexibilitatea metodologiilor pentru numarul de elevi la clasa.

                         Prin actuala politica asistam la restrangeri de activitate a colegilor nostrii, restrangeri care lasa pe drumuri cadre didactice, generand astfel o frica in randul cadrelor didactice, In felul acesta, ca reactie de aparare a serviciului, a propriului job, cadrul didactica devine excesiv de indulgent, ne mai lansand corigenti, repetenti si chiar motivand un numar mare de absente a acelor tineri elevi care profita de aceasta politica. Cu alte cuvinte, cadrele diudactice tin de fiecare elev pentru ca sa poata asigura numarul de elevi la clasa, care implicit le asigura lor norma didactic. Va rog sa judecati dvs. cat de buna este solutia politicului privitor la formarea tinerilor nostrii elevi. "Statul asigura zece clase  obligatoriu si gratuitatea studiilor" - Frumoasa lozinca exista in Constitutia Romaniei. Se incalca drepturile copilului, intrucat prin aceasta politica copiilor li se fura dreptul real la educatie.

8. Eliminare uniformizărilor din sistemul de învăţământ.

                Dreptul de liberă practică, aşa cum am mai spus, va conduce la dezvoltarea serviciilor educaţionale care nu înseamnă doar predare, învăţare, evaluare. Serviciile educaţionale sunt mult mai complexe şi mult mai variate. Sunt complexe întrucât vizează copilul, tânărul, adică omul în unicitatea sa, ca beneficiar direct al serviciilor, şi sunt variate întrucât nevoile indivizilor, beneficiarilor sunt extrem de variate. Plecând de la o „lozincă” sau un principiu al drepturilor copilului şi anume: „şanse egale la educaţie”, dar interpretat „bolnav” de  către sistemul politic, a condus la introducerea unei serii largi de uniformizări în sistemul educaţional. 

                     Dacă în urmă cu 20 de ani am căutat eliminarea uniformizăriilor din societatea comunista, noi am început să reintroducem principii şi norme uniformizatoare în special în sistemul educaţional, ca de exemplu: examenul de bacalaureat cu subiect unic la nivel naţional, testele naţionale cu subiect unic pe ţară, mai nou, teze cu subiect unic. Eu pun următoarele întrebari: dacă nu există doi copii la fel, cum putem gândi că pot fi sute de mii de copii la fel ? Oare aceasta uniformizare, este tot o incalcare a dreptului copiilor ?

                   În ultima perioadă, tactul didactic se caută a fi dezvoltat prin introducerea de programe personalizate de predare, adică instruire diferentiata a elevilor folosind invatarea centrata pe elev. Atunci de ce evaluarea nu este diferenţiată de la un copil la altul, ea se caută mereu a fi uniformizată? În primul rând, se subminează autoritatea, tactul şi statutul cadrului didactic pe foarte multe căi. „Şanse egale la educaţie” înseamnă, în primul rând, condiţii egale de educaţie care constau în: accesul la informaţii, înscrierea în sistemul educaţional cu o dotare normală, firească şi bună, cu echipamente şi materiale didactcie, în al dolilea rând, beneficierea de servicii educaţionale de calitate efectuate de cadre didactice calificate şi certificate pentru fiecare specialitate.

                 Dreptul de liberă practică se opune în toate sensurile uniformizărilor de orice natură şi formă pe care o poate îmbrăca.

*        *

*

 

Ce aduce nou aceasta organizare?       TOTUL dar, treptat.

Avantaje:

1. Trecerea dintr-un sistem consumator de bani, într-un sistem care si produce bani şi poate să producă mai mult decât primeşte;

2. Nu este un sistem perfect, dar lansează învăţământul pe axa perfectibilităţii continuu;

3. Un sistem care împinge la creştere economică şi dezvoltare socială prin profesionalizarea meseriilor si profesiilor.

4. Creste statutul profesional al cadrului didactic – ajungand la statutul real, acela de profesie de baza si cristalizatoare pentru toate profesiile si meseriile - un specialist in formare si educatie.

5. Se pot stabilii relatiile practice intre toate mecanismele de atestare profesionala, asigurand fluiditatea legislativa majora - a legilor organice (Codul muncii, Legea invatamantului, Legea Sanatatii, Legea Psihologilor, Legea Colegiului Medicilor, Notarilor, Avocatilor etc)

6. Da posibilitatea reala de autodezvoltare pentru toate cadrele didactice.

7. Da posibilitatea cadrelor didactice de evolutie financiara spre o dezvoltare reala proportionala cu serviciile educationale pe care le ofera si calitatea acestora.

8. Creste implicarea profesionala in actul de dezvoltare a acestei profesii. Colegiul Cadrelor Didactice din Romania face posibila folosirea intregii resurse umane a sistemului de invatamant pentru progresul profesiei de cadru didactic cu drept de libera practica.

9. Responsabilizeaza cadrul didactic pentru serviciile educationale prestate dar si pe beneficiarii serviiciilor acestuia.

10. Face posibila cresterea profesionala a cadrului didactic.

11. Cadrul didactic este reprezentat in fata organismelor guvernamentale si politice nu doar privind drepturile si obligatiile acestuia ci si din punct de vedere metodologic asigurand o protectie completa a statutului de cadru didactic cu drept de libera practica.

12. Organismele sindicale isi pot transfera infrastructura in infrastructura Colegiului asigurand prin aceasta expertiza si experienta capatata si foarte necesara acestui organism profesional.

13. Prin aceasta politica educationala se poate asigura o buna corelatie atat a sistemului educational intre toate statele Uniunii Europene, dar mai mult chiar si intre tote meseriile si profesiile pe care sitemul educational le creaza. Aceasta politica se poate exitene la nivel international.

14. Cadrele didactice  nu mai pot devenii victime ale politicilor administrative si financiare ale sistemelor guvernamentale. Ele putand sa-si asigure propria existenta, atunci cand politicul nu are aceasta posibilitate.

15. Transfera componenta metodologica in mainile cadrelor didactice prin Colegiul Cadrelor Didactice din Romania, politicul ramanand doar cu componenta administrativa si financiara a invatamantului public.

16. Metodologiile educationale se realizeaza din teritroriu catre centru, asigurand prin aceasta o corespondenta reala a nevoilor de formare a tinerilor. Vor fi metodologii locale ale unui organism educational (unitate de invatamant) in general din structura privata / mixta (public-privat), metodologii aplicabile la nivel judetean, regional si altele la nivel national, asigurand prin aceasta o flexibilitate metodologica si autonomie bazat pe tactul didactic, pe  experienta si buna pregatirea a resursei umane specialiste, adica a specialistului in educatie - Cadrul didactic cu drept de libera practica.

 

                     Primul principiu pentru a genera aşa ceva este descentralizarea întregului sistem de învăţământ, prin transformarea sistemului de învăţământ în sistemul de servicii educaţionale, focalizat pe specialişti cu drept de liberă practică, iar restul se va realiza încetul, cu încetul, de la sine, fără mari eforturi. Condiţia esenţială este dorinţa unitară a cadrelor didactice împreună cu părinţii şi viitorii părinţi. Cu ajutorul unitatii cadrelor didactice prin intermediul SINDICATELOR este cheia cea mai optima. Prin federatiile sindicale se castiga un timp esential in punerea in functiune a Colegiului cadrelor didactice cu cel putin doi ani jumate sau poate chiar mai mult. Prin transferul infrastructurilor acestor federatii sindicale se poate asigura infrastructura Colegiului, prin experienta, care nu este de neglijat , pe care o au aceste federatii sindicale, se asigura punerea in functiune a tuturor metodologiilor necesare etc. Din acest motiv rog cadrele didactice, parintii si toati cei interesati sa voteze pe partea din stanga a acestui website participand la sondajul adresat in acest sens cu intrebarea:

                    Sunteti de acord cu liberalizarea profesiei de cadru didactic?

         Pentru înfiinţarea unui organism profesional unic asa cum se doreste acest Colegiu al Cadrelor Didactice din Romania nu se pot opune nici politicul si nici o alta formatiune (fie de tip sindical, ONG sau de ordin guvernamental). Aceste organisme profesionale care atesta si asigura coerenta metodologica a unei profesii reprezinta pe plan international organismul care asigura calitatea serviciilor si profesionalismul in conformitate cu legile internationale „Drepturile omului” si „Drepturile copilului”.

IMPORTANT !!!

                   Chiar daca anul acesta se da aceasta lege, Colegiul Cadrelor Didactice din Romania s-ar putea constitui in terment de 30-60 de zile de la publicarea legii, apoi in termen de 30 – 60 de zile de la crearea conducerii colegiului se emite si Metodologia de aplicare a legii.

                   Prima conducere a Colegiului aleasa, are ca sarcini elaborarea de metodologii, atragerea de fonduri si crearea conditiilor minime necesare (crearea profesorilor evaluatori de specialitate, a evaluatorilor de cursuri si manuale scolare etc.) ceea ce inseamna ca primii 5 ani de existenta ai Colegiului, pentru marea majoritatea cadrelor didactice, se rezuma doar la eliberarea de certificate de drept de libera parctica, constituirea Registrului unic, crearea infrastructurii si lansarea cadrelor didactice in asigurarea de servicii educationale de tip privat, prin activitati individuale sau prin asocierea acestora. In timpul primului mandat de activitatea a conducerii Colegiului se va avea in vedere metodologiile de aprobare pentru infiintare si acreditatea de scoli particulare, scoli mixte (public-privat), scoli particulare cu un  anumit specific (scoli de coregrafie, dans, actorie, sport, arte plastice, muzica etc). Metodologiile de infiintare si acreditare a acestor forme de invatamant sunt prioritare in activitatea de inceput a Colegiului Cadrelor Didcatice din Romania.

           Abia din mandatul doi al conducerii Colegiului treptat incep sa introduca metodologiile noi, necesitinad abrogari din legea actuala a invatamantului si elaborarea unei noi legi a invatamantului. Undeva dupa 6-7 ani de la infiintarea Colegiului se poate spune ca acest Colegiu va intra in drepturi depline.

                    Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului este cel care va reprezenta documentul detaliat al organizarii acestuia.

                    Manualul de imagine al Colegiului este cel care va oferii modalitatile de prezentare a colegiului si a formatelor documentelor emise de cadrele didactice cu drept de libera practica.

                   Metodoligile vor fi create parctic si cu aplicabilitate reala intrucat ele se vor realiza treptat folosind experienta cadrului didactic si asigurand real nevoile de foramre a elevilor corespunzatoare societatii de astazi. Metodologiile educationale se realizeaza din teritoriu mergand catre centru. O parte din metodologii se aplica local, judetean sau regional in functie de anumite elemente specifice proceselor instructiv-educative, asigurand o flexibilitate si un mecanism de o anumita autonomie.

                Metodologiile de dezvoltare personala si de formare contiinua pe tot parcursul vietii vor corespunde dezvoltarii sociale.

              Fie ca Dumnezeu sa ne dea intelepciunea si puterea de a face viitorul astazi !

Material elaborat de profesor psiholog educational specialist,

Misu Slatculescu

   

 

 

 

Vizualizări: 443 | Adăugat de: mishu_slatculescu | Rating: 5.0/1
Total comentarii : 3
3  
Federatiilor sindicale le este frica de aceasta lege, intrucat, ele se vor dizolva treptat

Politicului, deoarece vor pierde din "mana" cea mai mare structura bugetara - intelectuala, si sa fim seriosi, profesorii din medul rural sunt lideri informationali pentru comunitatea alaturi de primari, si foarte multi profesori asigura si in mediul urban o astfel de influenta. Politicul are nevoie din 4 in 4 ani de astfel de lideri

2  
chiar nu stiu ca fara ea vom fi in deriva tot timpul?

1  
cui ii e frica de legea asta?

Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]