Principală » 2015 » Noiembrie » 26 » SCRISOARE DESCHISĂ
12.00.42
SCRISOARE DESCHISĂ

 

 

 

 

 

 

SCRISOARE  DESCHISĂ

CĂTRE

 

PRIMARUL   MUNICIPIULUI  CARACAL

Domnul Eduard Ciocăzanu

 

 

În şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caracal din 29 Mai 2015, aţi afirmat că în urma controalelor venite la Primăria mun. Caracal „ca urmare a petiţiilor domnului Mişu Slătculescu şi a grupului de iniţiativă privind PUG-ul”, organele de control v-au şi felicitat pentru Planul Urbanistic General al mun. Caracal şi au afirmat ca fiind „cel mai bun PUG la nivel naţional”. V-au dat şi diplomă în acest sens? Daţi-ne voie să fim sceptici la afirmaţiile dvs., care ..., după cum o să vedeţi, ne indreapta spre o astfel de atitudine.

Probabil din punct de vedere tehnic PUG-ul este bine facut, acest lucru Asociaţia Pro Democraţia Club Caracal nici nu avea cum să-l conteste. Însă, din punct de vedere al modului de implicare a personalului specializat al Primăriei mun. Caracal în consulutarea şi informarea publicului în fiecare etapă de elaborare a Planului Urbanistic General al mun Caracal (PUG) şi a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent acestuia, în conformitate cu prevederile legilor: Legea nr. 350 / 2001, Legea nr. 52 / 2003, Legea 50 / 1991, Legea nr. 215/2001 şi în Ordinul 2701/2010.şi chiar a Hotărârii Consiliului Local al Mun Caracal nr. 17 din 2012 (privitoare la aprobarea Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism în mun. Caracal), aţi fost corigenţi. Vă amintim argumentele în acest sens:

ARGUMENTUL 1: conflicul apărut între cetăţenii proprietari afectaţi de reglementările PUG-ului mun. Caracal şi a RLU aferent acestuia începând cu luna Inaurie 2015, mai precis, ca urmarea a şedinţei publice convocată de Primaria Municipiului Caracal, cu proprietarii afectati, de Planul Urbanistic Zonal (PUZ) initiat de domnul Flaviu Teodor Dumitrescu, de pe străzile: Miron Costin, Gheorghe Doja, Decebal, Elena Doamnei şi Craiovei, organizat la data de 26 ianuarie 2015 în incinta Teatrului Naţional din Municipiul Caracal la ora 14:00, unde au participat peste 300 de cetateni proprietari de pe strazile mai sus mentionate. Atunci, s-a identificat un conflict intre proprietari si serviciul urbanism, generat de Planului Urbanistic General (PUG) al mun. Caracal si  Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent acestuia, motiv pentru care proprietarii terenurilor de pe strazile mai sus mentionate, au respins ambele variante ale PUZ-uilor propuse de domnul Flaviu Teodor Dumitrescu. Chiar şi dvs. aţi afirmat atunci, în plină şedinţă, că a fost o informare şi o consultare deficitară şi că doriţi ca acest lucru să se îndrepte. Noi şi acum ne întrebăm cum veţi îndrepta acest lucru?

ARGUMENTUL 2: De ce a mai fost nevoie de iniţierea unui nou Plan Urbanistic Zonal (PUZ) care să vină, după cum aţi afirmat şi dvs. de nenumărate ori, să corecteze greşeala făcută în PUG-ul  mun. Caracal şi RLU aferent acestuia prin HCL al mun Caracal nr. 19 din 31 Martie 2015 (privind aprobarea iniţierii elaborării documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal (PUZ)şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia în vederea eliminării traseele prezumtive ale drumurilor de acces din subzonele definite prin R.L.U. aferent P.U.G. al municipiului Caracal precum şi a unor condiţii de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor din subzonele Li.2, Li3, Li4, Li5”) ? Doar este cel mai bun PUG la nivel naţional ?! şi gândiţi-vă, mai cheltuiţi încă 50 000 mii lei din banii caracalenilor pentru acest PUZ ?!

Vă reamintim problema şi anume: în cadrul Planului de Urbanism General al mun. Caracal au fost dispuse, pe proprietăţile a peste 2000 de cetăţeni proprietari de curţi construcţii şi teren arabil intravilan (proprietarii de pe străzile: o parte a str. Gheorghe Doja, Elena Doamna, Ursu Horia Nicolae, Măceşului, Ştefan cel Mare, şoseaua Rezii, Aprodul Purice, Aleea Teilor, Reconstrucţiei, Neagoe Basarab, Petru Maior, Tudor Vladimirescu, Stanca, o parte din strada Mircea Voda, Alexandru cel Bun, Târgul Nou, Ioan Vodă cel Cumplit, Răsurii, Carpaţi, Poporului, Înfrăţirii, Bistriţei şi Petre Puican), drumuri prezumtive şi aţi definit în Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG-ului respectivele subzone de locuinţe individuale ca subzone în restrângere (la strictul necesar) şi / sau subzone în dezvoltare. Toate acestea au fost făcute fără să consultaţi respectivii cetăţeni proprietari (dacă sunt sau nu sunt de acord cu intrarea proprietăţilor lor în restrângere şi / sau dezvoltare şi generarea posibilelor drumuri pe proprităţile acestora, în etapta de propuneri la Planul Urganistic General). Repetăm că s-a încălcat flagrant CONSTITUŢIA  ROMÂNIEI şi Codul Civil privind dreptul de proprietate care înseamnă: dreptul de folosinţă, dreptul de posesie şi dreptul de dispoziţie a proprietăţii care este un drept exclusiv al proprietarului, nu al Consiliului Local, nu al Primăriei, nu al unui Minister sau cu atât mai puţin al unor specialişti indiferent ce specializare ar avea aceştia. Toate aceste instituţii şi specialişti pot doar să recomande proprietarilor prin propuneri cu argumente pro şi contra astfel de dipuneri asupra proprietăţilor, dar, decizia este a proprietarilor şi numai a lor.

Petiţiile către alte instituţii de stat, de care v-aţi plâns, au fost făcute pentru a se putea intra în legalitate şi pentru a li se soluţiona problema cetăţenilor proprietari afectaţi de dispoziţiile ABUZIVE din PUG-ul mun. Caracal şi RLU aferent acestuia. Petiţiile de care v-aţi plâns, au fost făcute atât de noi (Asociaţia Pro Democraţia Club Caracal) cât şi de Grupului de iniţiativă (reprezentanţi ai cetăţenilor proprietari de pe strâzile: Decebal, Elena Doamna, Craiovei, Miron Costin şi Gheorghe Doja) din luna Aprilie 2015, după nenunărate memorii, adrese şi petiţii, efectuate către dvs. adică, Primăria mun. Caracal, către Consiliul Local al mun. Caracal, către Prefectura jud Olt, şi către Consiliul Judeţean Olt nesoluţionate. Petiţii prin care se solicita:

  1. revizuirea - în vederea corijării Planului Urbabnistic General al mun Caracal pentru eliminarea acelor posibile drumuri care asigură oportunităţile de realizare a acestora până în Ianuarie 2024 când, PUG-ul poate intra de drept în procesul de refacere şi revizuire;
  2. şi redefinirea în Regulamenul Local de Urbansim aferent acestui PUG a subzonelor de locuinte îndividuale (Li2, Li3, Li4, Li5) trecând la vechea lor destinaţie adică, trecând din subzone de locuinte individuale în restrângere şi / sau în dezvoltare (aşa cum le-aţi definit în acest RLU afrent PUG-ului mun. Caracal) în subzone de locuinţe individuale cu curţi - construcţii şi tern arabil intravilan aşa cum l-au moştenit proprietarii din generaţie în generaţie.

Petiţiile noastre către celelalte organe ale statului s-au sprijinit tot pe argumente şi anume:

  • Un prim argument: am venit cu propunerea către Consiliul Local al mun. Caracal de a iniţia o hotărâre pentru iniţierea unei astfel de revizuire a PUG-ului mun. Caracal şi a RLU aferent acestuia având la bază recomandarea primită de la Prefectura jud. Olt (organism guvernamental). Recomandarea scrisă, repet - recmandarea scrisă de la o INSTITUŢIE  GUVERNAMENTALĂ (Instituţia Prefectului jud. Olt) a fost primită nu doar de noi dar şi de Primăria mun. Caracal şi Consiliul Local al mun Caracal. În schimb, Primăria mun. Caracal şi Consiliul Local al mun. Caracal, la recomandarea verbală, repet - recomandarea verbală a unui „specialist” (???) din Ministerul Dezvoltării Regionale şi a Administraţiei Publice, doamnei arhitect şef al Primăriei mun. Caracal (cum rămne, domnule Primar Eduard Ciocăzanu, cu faptul că dvs. lucraţi, cu documente, nu pe vorbe?), aţi elaborat o hotărâre pentru iniţierea unui PUZ care să elimine aceste drumuri prezumtive şi restricţiile generate de acesta (HCL al mun. Caracal nr. 19 din 31 Martie 2015 privind aprobarea iniţierii elaborării documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal (PUZ)şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia în vederea eliminării traseele prezumtive ale drumurilor de acces din subzonele definite prin R.L.U. aferent P.U.G. al municipiului Caracal precum şi a unor condiţii de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor din subzonele Li.2, Li3, Li4, Li5 ), mizând pe o politică de manipulare a cetăţenilor ca fiind singura soluţie  pentru toţi cetăţenii şi pentru administraţia publică, mizând pe faptul că niciun proprietar de pe aceste subzone, dacă ar vrea să construiască nu va mai avea nevoie de a comanda elaborarea unui PUZ care este foarte costisitor. Acest lucru, vă informăm că în România, în foarte multe localităţi (vedeţi câte procese au fost pe rol şi ce s-a intâmplat în ltimii 4-5 ani – le puteţi găsi uşor pe internet) a făcut posibil ca proprietarii să piardă proprietăţile în faţa instanţelor prin acceptarea acestor PUZ-uri otrăvitoare. Acelaşi lucru s-ar fi întâmplat şi în Ianuarie 2015 dacă proprietarii ar fi acceptat varianta a doua a PUZ-urilor domnului Flaviu Teodor Dumitrescu, variantă care elimina drumurile prezumtive din toată subzona Li3 şi ridicau toate restricţiile generate de acestea (subzonă care este definită ABUZIV în RLU ca fiind în restrângere). Ca dovadă în acest sens, vă amintim încă odată, că aşa cum este şi scris în penultima pagina a memoriului a acestui PUZ (pagina 7 a memoriului - Varianta a doua a PUZ-urilor lui domnul Flaviu Teodor Dumitrescu care elimină drumurile prezumtive şi ridică toate restricţiile generate de PUG şi RLU aferent) la ultima parte, adică la concluzii – cităm:

“ CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE -Parcela care a generat PUZ-ul, respectiv proprietatea domnului Dumitrescu Flaviu, va funcționa cu acces din str. Gheorghe Doja cu respectarea limitelor prezentatea în Pl. 5 – Situația propusă – Plan de situație, rămânând valabilă ideea că dacă se construiește drumul el se va înscrie în reglementările pe care PUZ-ul le stabilește, respectiv față de drumul nou creat.

.....

Soluţia propusă are în vedere restrângerea la strictul necesar a suprafețelor construite, pentru a nu duce la costuri de investiții exagerate și nefundamentate funcțional, precum și pentru a se realiza încadrarea în coeficienții urbanistici, de ocupare și utilizare a terenului, propuși prin prezentul P.U.Z. pentru această zonă.”

Cum vine aceasta? Dacă se scot drumurile prezumtive şi restricţiile modificând PUG-ul şi RLU aferent, cum mai poate să rămână valabilă ideea că dacă se construieşete drumul el se va înscrie în reglementările acestui PUZ?  Păi foarte simplu, domnule Primar Eduard Ciocăzanu:

- PUZ-ul asigură pentru un moment eliminarea acestor drumuri prezumtive şi ridică toate restricţiile de construire (transformând toată suprafaţa arabilă în suprafaţă construibilă – ce vor asigura, mai târziu, după alegeri, creşeterea bugetului local prin schimbarea tarifelor de impozitare);

- prin acceptarea populaţiei a PUZ-ului validează şi PUG-ul, iar evident, nu la anu’, nici peste doi ani că ar fi prea devreme şi nu sunt liniştite spiritele, dar peste trei, patru sau cinci ani ..., până în 2024 cât este valabil PUG-ul, se pot reintroduce oricând drumurile, atunci când apar “oportunităţi”.

Da, domnule Primar Eduard Ciocăzanu, prin dispunerea acelor drumuri prezumtive şi prin definirea subzonelor de locuniţe în subzone în restrângere şi / sau dezvoltare în PUG-ul mun Caracal şi RLU aferent, repet - dispunere abuzivă, aţi creat posibilităţile legale ca pe viitor proprietarilor să li se distrugă proprietăţile, să li se franjurească, să li se restrângă la strictul necesar ceea ce aceştia au moştenit din generaţie în generaţie. După ce un astfel de PUZ este aprobat şi de proprietari, se validează şi PUG-ul şi aveţi „undă verde” să creaţi “OPORTUNITĂŢILE” şi CONDIŢIILE pentru a-i expropria pe proprietari şi a vă atinge SCOPUL. Proprietarii nu mai pot decât să contesteze doar preţul / mp pentru expropriere şi doar prin proces în Contencios administrativ.

  • Al doile argument pentru care am apelat şi la alte instituţii ale statului: am atacat în şedinţa ordinară a Consiliului Local al mun. Caracal din februarie 2015 proiectul de hotărâre nr. 28 care venea tot cu aceeaşi propunere de iniţiere a acestui PUZ, motiv pentru care a fost scos de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare menţionate. Dar, în luna Martie aţi reintrodus şi aţi aprobat iniţierea acestui puz împotriva voinţei cetăţenilor care sunt direct afectati de acest PUZ.
  • Al treilea argument pentru care am apelat şi la alte instituţii ale statului: am atacat  Hotărârea Consiliului Local la mun. Caracal nr. 19 din 31 Martie 2015 privind aprobarea iniţierii elaborării documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal (PUZ)şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia în vederea eliminării traseele prezumtive ale drumurilor de acces din subzonele definite prin R.L.U. aferent P.U.G. al municipiului Caracal precum şi a unor condiţii de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor din subzonele Li.2, Li3, Li4, Li5, şi la Primăria mun. Caracal, şi la Consiliul Local al mun Caracal, şi la Prefectura jud. Olt în baza Legii nr. 52 / 2003 cât şi a Legii nr. 215 / 2001 deoarece:
    • iniţierea unui PUZ care afecteaza peste 2000 de proprietari ar fi necesitat în primul rând să consultaţi populaţia afectată;
    • să nu aruncaţi cu 50 000 LEI din banii caracalenilor pentru ceva ce aceştia au mai respins atât în Ianuarie (PUZ-urile domnului Flaviu Teodor Dumitrescu - atunci era pe cheltuiala acestuia) cât şi în Februarie (atât în scris cât şi prin participarea la şedinţa ordinară din 27 Februarie 2015) şi a fost combătut cu nenumărate memorii ale cătăţenilor proprietari afectaţi către Consiliul Local al mun. Caracal (fără răspuns şi în momentul de faţă dar de care v-aţi plâns la diverse ocazii).

Domnu-le Primar Eduard Ciocăzanu, vă reamintim faptul că:

1. În Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism în mun. Caracal, aprobat prin HCL al mun Caracal nr. 17 din 2012 la „CAPITOLUL I Dispoziţii generale art. 1 aliniatul (2) Informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, şi conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.” , cu atât mai mult în etapa de propuneri la elaborarea PUG-ului şi RLU aferent acestuia atunci când propunerile vin în contradicţie cu CONSTITUŢIA ROMÂNIEI şi cu legile organice ale statului ar fi fost important să se ţină seama şi de: “ART. 20 - (1) Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului sau a anumitor factori interesaţi, precum organizaţii ale societăţii civile, asociaţii profesionale, asociaţii ale sectorului de afaceri, reprezentanţi ai cetăţenilor, asupra evoluţiei propunerilor preliminare, a alternativelor şi opţiunii preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări, dar şi de  art. 22 a aceluiaşi regulament şi anume „ART. 22 Pentru propunerile ce aduc modificări importante unor părţi mari din localitate sau care afectează un număr mare de persoane, administraţia publică locală poate să:

- informeze publicul prin expoziţii în cartiere, emisiuni radio sau TV, broşuri, anunţuri în şcoli etc;

- consulte publicul asupra propunerilor prin: dezbateri publice pe anumite subiecte critice, dezbateri sau întruniri în anumite zone, interviuri de grup, grupuri consultative structurate pe domenii sau pe anumite categorii de public etc.;

- organizează ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri itinerante etc., pentru identificarea propunerilor alternative şi ideilor iniţiate de public prin interacţiune cu echipele de lucru, punerea în comun a cunostinţelor şi competenţelor sau identificarea de interese mutuale etc.”

Ce să înţelegem domnule Primar Eduard Ciocăzanu, că puteţi să hotărâţi şi să privaţi de libertate prezumtiv persoane care ar fi posibil să facă cine ştie ce ?! Să opriţi prezumtiv alocaţia copiilor pentru că fac prăştii şi sparg geamuri etc.!?

Dacă aţi văzut că anunţurile privitoare la elaborarea PUG-ului de pe website-ul Primăriei mun. Caracal, de pe postul local, din ziarele locale nu au efect în angrenarea populaţiei în procesul de elaborarea a PUG-ului, ce aţi făcut? Să ştiţi, că acest lucru se datorează faptului că nici nu au ajuns informaţiile la populaţia afectată sau interesată unde ar fi trebuit să ajungă. Dar, de ce să complicaţi lucrurile prin angrenarea populaţiei, când ele pot fi uşor de rezolvat doar de „voi” cei care stabiliţi regulile în mun. Caracal, nu de asta aţi fost şi aleşi!? Sau ..., chiar asta aţi dorit?  Să se facă acest PUG aşa, cu o astfel de greşeală şi apoi îi păcăliţi pe cetăţenii proprietari cu PUZ-uri care „remediază” greşeala iar mai târziu vin şi „OPORTUNITĂŢILE” şi ....

2. Vă reaminiim că: în Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism în mun. Caracal, aprobat prin HCL al mun Caracal nr. 17 din 2012 la CAPITOLUL II - ETAPELE OBLIGATORII DE INFORMARE ŞI CONSULTARE – “ART. 2 - Informarea şi consultarea publicului se efectuează în toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi este parte integrantă a procedurii de iniţiere, elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.; ART. 3 - Etapele obligatorii necesare informării şi consultării publicului din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajarea teritoriului sunt următoarele:

1. Etapa pregătitoare - anunţarea intenţiei de elaborare;

2. Etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare;

3. Etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;

4. Etapa elaborării propunerii finale, care include toate observaţiile avizatorilor şi care se supune procedurii de transparenţă decizională.”

Vă reamintim domnule Primar Eduard Ciocăzanu, pentru introducerea drumurilor prezumtive din subzonele de locuinţe în PUG şi în RLU aferent acestuia, ar fi însemnat existenţa a trei condiţii esenţiale prevăzute în legislaţia şi metodologiiile de elaborare a planurilor de urbanism conform principiilor dezvoltării durabile a comunităţilor şi anume:

- intenţia de investiţie din partea unuia sau a mai multor investitori care fac această propunere (includerea de drumuri prezumtive în PUG), dar în etapa de propuneri a elaborării PUG-ului. În nicun raport nu se regăseşte o astfel de intenţie. Sau pe motivul creşterii demografice, existenţa propunerii din partea adiminstraţiei publice locale, tot în etapa de propuneri la elaborarea PUG-uluiaceastă propunere nu poate fi menţinută, întrucât, după cum reiese şi din prezenta documentaţie a PUG-ului (Memoriu PUG mun. Caracal la capitolul studiul demografic) Caracalul înregistrează o scădere deomografică.

- acceptul clar şi scriptic al cetăţenilor proprietari  din subzonele afectate de PUG al mun. Caracal (întrucât vizează o posibilă schimbare a dreptului de proprietate asupra anumitelor părţi din suprafaţa de teren intravilan pe care o deţin – necesitând exproprieri) - dar şi pentru faptul că respectivele zone sunt definite astfel: Li3 -  subzonă de locuinţe individuale în restrângere (la strictul necesar prin includerea de drumuri prezumtive şi reparcelare – dispoziţie luată fără consimţământul proprietarilor), pentru Li2, Li4 şi Li 5, subzone de locuinţe individuale în dezvoltare prin includerea de drumuri prezumtive, unde această dispoziţie luată de Primăria mun. Caracal este tot fără consimţâmântul proprietarilor).

- intoducerea în strategia de dezvoltare a mun. Caracal. În obiectivele actualei conduceri a Primăriei nu se regăsesc, ar fi bătut la ochi, dar în obiectivele viitoarelor conduceri ale Caracalului până în 2024 nu ar fi exclus să apară.

3. În Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism în mun. Caracal, aprobat prin HCL al mun Caracal nr. 17 din 2012 la CAPITOLUL III - INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI PENTRU DOCUMENTAŢIILE DE URBANISM ŞI/SAU AMENAJAREA TERITORIULUI art 4 aliniatul (2) Arhitectul Şef va desemna pentru fiecare plan de urbanism şi amenajare a teritoriului persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului cu următoarele atribuţii: 1. coordonează redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat şi în funcţie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului; 2. răspunde de redactarea cerinţelor specifice ce vor fi incluse în documentele de selectare şi desemnare a elaboratorului pentru documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale; 3. răspunde de redactarea propunerilor de cerinţe specifice necesare a fi incluse în Avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire PUZ-uri iniţiate de investitori privaţi, persoane fizice sau juridice; 4. gestionează activităţile de informare şi consultare a publicului pe tot parcursul documentaţiei până la aprobarea acesteia de Consiliul Local; 5. este persoana de contact din partea administraţiei publice locale pentru activităţile de informare şi consultare a publicului privind planurile de urbanism sau amenajarea teritoriului, iar în răspunsul primit de la dvs.  cităm: Nu a fost desemnata o anumita persoana responsabila cu informarea si consultarea publicul pentru Planul de Urbanism general al municipiului Caracal si Regulamentului Local de Urbanism aferent. Mentionam ca la aceasta data strucura similara Directiei de Dezvoltare Urbana,Cadastru, Lucrari Publice, Programe Comunitare este structura Arhitectului sef;.”. Domnule Primar Eduard Ciocăzanu, nu cumva pentru această greşeală avem un VINOVAT prin specialistul nr.1, al Primăriei mun. Caracal, în urbanism adică ... ARHITECTUL ŞEF ? Nu cumva, cheltuiala pentru PUZ-ul pe care l-aţi iniţiat, adică   cei    50 000 LEI ar trebui imputaţi acestui vinovat? Corectarea PUG-ului mun Caracal şi a RLU aferent acestuia trebuie imputată vinovaţilor ! Ce puteţi să ne spuneţi în acest sens?

Ce să înţelegem domnule Primar Eduard Ciocăzanu, că tot în Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism în mun. Caracal, aprobat prin HCL al mun Caracal nr. 17 din 2012 la CAPITOLUL VII PREVEDERI PRIVIND NERESPECTAREA PREZENTZULUI REGULAMENT LOCAL la ART. 12. Se consideră că regulamentul local a fost încălcat în cazul nerespectării documentului de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului. ART. 13. Măsurile administrative de sancţionare aplicabile persoanelor implicate în procesul de informare şi consultare a publicului sunt conform Legii nr. 188/1991 republicată, privind statutul funcţionarilor publici. Care document de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului? Că acesta intra în sarcina responsabilului iar dacă nu am stabilit un responsabil de unde şi planificare, şi deci nu avem VINOVAŢI !!! Frumoasă strategie domnule Primar Eduard Ciocăzanu, vă  felcităm  şi  noi  pentru CEL  MAI  BUN  PUG  LA  NIVEL  NAŢIONAL !!!!  FELICITĂRI  !!!! DE TREI  ORI,  FELICITĂRI !!!

 

Nu trebuie să răspundeţi, domnului Mişu Slătculescu şi nici grupului de iniţiativă al cetăţenilor afectaţi de dispoziţiile incluse ABUZIV în PUG-ul mun. Caracal şi RLU aferent acestuia, la aceste multe „NEÎNŢELEGERI” care au tot generat şi generează întrebări (doar vi s-a recomandat să găsescă juristul o cale să nu mai fie nevoie să răspundeţi la astfel de petiţii şi adrese - de parcă aţi fi făcut-o). Dar, dacă pentru dvs. cetăţenii caracaleni (electoratul care v-a dat votul de încredere) consideraţi că merită să le răspundeţi ..., nu putem să vă oprim, este dreptul dvs. legitim.  Anul viitor este an electoral şi ar da bine!

 

Asociaţia Pro Democraţia Club Caracal vă mulţumeşte foarte mult că ajutaţi populaţia să se maturizeze electoral, de a gândi şi analiza de o sută de ori înainte de a pune ştampila de vot, de a participa activ şi de a creşte vigilenţa asupra aleşilor noştrii.

 

Preşedinte al Asociaţiei Pro Democraţia Club Caracal,

Misu Slătculescu

 

P.S.  Vă facem cunoscută MISIUNEA ASOCIAŢIEI  NOASTRE:

Misiunea Asociatiei Pro Democratia este de a intari democratia la nivel national si international prin stimularea participarii civice.

Vizualizări: 190 | Adăugat de: mishu_slatculescu | Rating: 5.0/1
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]